Persekutuan Pertubuhan-Pertubuhan Huian Malaysia

麻坡惠安公会80周年纪念联欢晚宴

谨订于2017年12月11日为麻坡惠安公会庆祝成立80周年,青年团46周年,妇女组15周年纪念联欢晚宴

 

日期 : 2017 年 12 月11日 (星期一)
时间 : 下午7时正
地点 : 麻坡新奇珍酒楼
SKT Banquet Hall,
No. 68, Jalan Sungai Abong,
84000 Muar, Johor