Persekutuan Pertubuhan-Pertubuhan Huian Malaysia

巴生惠安泉港公会农历戊戌灵犬报佳音挥春赛

 

 

巴生惠安泉港公会妇女组主办农历戊戌年挥春赛,四机构理事代表开幕剪彩仪式(2018年1月28日)